Loading...

Blog

Wat als de keuring van je wagen vervalt tijdens de lockdown (Corona)?

De autokeuring werkte tijdens de strike coronamaatregelen, net zoals de meeste bedrijven en diensten, niet zoals normaal.

Je kon tussen 13 maart 2020 en 4 mei 2020 dus niet zomaar naar de autokeuring rijden om je wagen te laten keuren, wat in sommige gevallen er voor zorgde dat de keuring kwam te vervallen.

Om hieraan tegemoet te komen werd op 16 april 2020 een Ministerieel Besluit uitgevaardigd, dat wij in een eerdere blog toelichtten.

Thans worden in ons land de maatregelen stelselmatig versoepeld, waardoor ook de keuringscentra weer openen.

20.04.2020

Vind ons
op sociale media

Wat als de keuring van je wagen vervalt tijdens de lockdown (Corona)?

Hoe verloopt de dienstverlening vanaf 4 mei 2020?

Vanaf maandag 4 mei kunnen opnieuw alle keuringen uitgevoerd worden. Let wel: voor de normale keuringen van personenwagens en lichte vrachtvoertuigen gelden volgende principes: gespreide aanpak en geen haast. Een stormloop dient vermeden te worden. Indien je tussen 13 maart en 3 juni 2020 naar de keuring moet, heb je een uitstel/verlenging tot en met 4 november 2020, waarvoor je geen toeslag betaalt. Je behoudt tevens jouw (eventuele) recht op bonusgeldigheid. Je ontvangt in de loop van de volgende weken een nieuwe uitnodiging. Autoveiligheid vraagt deze informatie af te wachten. In afwachting van deze nieuwe uitnodiging hoef je dus niets te doen. Uiteraard houden ook de politiediensten en verzekeringsmaatschappijen rekening met dit wettelijk uitstel.

Overgangsmaatregel m.b.t. winterbanden t.e.m. 3 juli 2020

Naar aanleiding van de coronacrisis wordt eveneens een verlenging van de periode voor winterbanden (M+S banden) voor personenwagens voorzien. Voor personenwagens zal de montage van winterbanden (M+S banden) aanvaard worden t.e.m. 3 juli 2020. Bijgevolg is er geen afkeur tussen 1 mei en 3 juli 2020.

Praktische organisatie tijdens de keuring

De normale openingsuren gelden. U kan bij de keuring terecht met of zonder afspraak voor gewone of tweedehandskeuringen. U maakt wel steeds een afspraak, bij voorkeur via e-mail, voor specifieke keuringen: m.n. voor keuringen na ongeval, invoerprocedure (validatie- en homologatieprocedure), keuringen verlaagde voertuigen en APK. De keuringsstations nemen ook preventieve maatregelen ter bestrijding van het Corona virus, die nog steeds strikt nageleefd dienen te worden. Indien je symptomen van het Corona virus vertoont, wordt gevraagd je bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen om je voertuig voor te rijden. Ook je voertuig dient op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen te voldoen. Betalingen vinden plaats via bancontact/mastercard/Visa of facturatie. Cash betalingen zijn aldus niet mogelijk. Aan de kassa wordt bovendien max. één persoon tegelijkertijd toegelaten, andere mensen wachten buiten. De medewerker van het keuringsstation zal aanwijzingen geven wat van je verwacht wordt en zulks opnieuw op basis van het uitgangspunt “social distancing”, of deze zal het voertuig van je overnemen aan de poort (drop en go). Voor aanvang van de keuring zal je alvast volgende punten reeds in orde dienen te brengen:

  • Melden aan de medewerker (min. 1,5 m afstand) voor welke keuring je komt;
  • Alle gordels vastklikken, Alle ramen openen;
  • Sleutel van het voertuig in het contactslot laten;
  • Boorddocumenten klaar leggen op de passagiersstoel;
  • Draag ook aangepaste kledij zodat je buiten het keuringsstation kan wachten.

Houd dus zeker verdere berichtgeving omtrent uw keuring in de gaten, indien Uw voertuig tijdens de lockdown-periode gekeurd diende te worden. Zorg hierna tijdig voor de keuring van Uw wagen. Het niet in orde zijn, kan namelijk maken dat je je voor de rechtbank zal dienen te verantwoorden.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law