Loading...

Onze aanpak

Conflicten oplossen is maatwerk

Procederen op zich is nooit een doel, het is maar één van onze vele mogelijkheden om conflicten op te lossen. We kijken steeds wat voor u of uw bedrijf de beste oplossing is en houden hierbij 'the bigger picture' voor ogen.

Van adviseren en bemiddelen tot onderhandelen en procederen: elke juridische aanpak kan leiden tot een oplossing of het voorkomen van een conflict, maar niet elke methode is telkens even aangewezen.

Vergelijk het met uw gereedschapskist: voor sommige herstellingen heeft u een hamer nodig, voor andere net lijm... Daarom is maatwerk zo belangrijk.

LEXA Advocaten en bemiddelaars - Adviseren

Adviseren

Een conflict kan in zeer grote mate uw leven gaan beheersen. Voorkomen is steeds beter dan genezen. Lang wachten maakt een probleem vaak ingewikkelder en leidt tot nodeloos tijdverlies, extra kosten en leed.

Wij gaan dan ook graag proactief te werk zodat conflictsituaties vermeden kunnen worden. Duidelijke voorafgaandelijke contractuele afspraken voorkomen of beperken ook vaak de ernst van eventuele toekomstige geschillen. Dat is niet enkel conform de aloude wijsheid: ‘Goede afspraken maken goede vrienden’, maar ook omdat op die manier de correctheid en mogelijke gevolgen van een contract beter ingeschat kunnen worden.

Bemiddelen

Wanneer bij een discussie het voortbestaan van de relatie essentieel is (vb. een handelsrelatie, familiale relatie, burenrelatie,…) vormt bemiddeling vaak de beste methode om tot een oplossing te komen.

Als bemiddelaar zorgen wij er, als neutrale tussenpersoon, voor dat er in een positief klimaat constructieve gesprekken kunnen plaatsvinden tussen de partijen die een geschil hebben. Hierbij wordt niet zomaar een compromis gesloten, maar wordt door de bemiddelaar doorgevraagd om zo de belangen en behoeften van elke partij duidelijk te krijgen en tot de best mogelijke oplossing voor beide partijen te komen.

LEXA Advocaten en bemiddelaars - Bemiddelen
LEXA Advocaten en bemiddelaars - Onderhandelen

Onderhandelen

Ook onderhandelen is een goede optie wanneer het voortbestaan van de relatie essentieel is. Bij een onderhandeling staan wij u als advocaat/ onderhandelaar bij om uw belangen te behartigen.

Het grote verschil met een bemiddeling is dat wij ons niet neutraal opstellen, maar volledig aan uw zijde staan, uw belangen behartigen en de andere partij hiervan mee trachten te overtuigen. Wanneer de juridische kennis een essentieel element is van de onderhandelingen of wanneer extra bijstand door een expert terzake nodig is, is dit een zeer goede manier om tot een akkoord te trachten te komen.

Procederen

Niet elk probleem lost zich op door een voorafgaandelijk advies, niet elke partij staat open om te bemiddelen of te onderhandelen en niet elk probleem is hiervoor geschikt.

Is de andere partij onredelijk, kan er niet meer worden gepraat of dienen er dringende beslissingen te worden genomen, dan kan een procedure de enige juiste methode zijn om een conflict op te lossen.

Ook in een procedure blijven onze kernwaarden prioritair en zullen wij de procedure op de best mogelijke manier (kosten/baten – tactiek – relatie - …) voor u voeren. Weet dat ook in het kader van een procedure nog steeds akkoorden gesloten kunnen worden. Voor sommige mensen is het namelijk nodig om een stok achter de deur te hebben, vooraleer zij willen regelen.

LEXA Advocaten en bemiddelaars - Procederen
Lexa Law
Lexa Law

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law