Loading...
Lexa Law

Huis & Eigendom

LEXA Advocaten - Huis & Eigendom
LEXA Advocaten - Huis & Eigendom

Bij leven hoort automatisch samenleven. We bedoelen dan niet gewoon het samenleven met ons gezin, onze familie of vrienden, maar ook alle andere relaties die in ons leven ontstaan en de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Zo beschrijft het Burgerlijk wetboek de eigendom en verschillende beperkingen hiervan. Deze eigendom betreft zowel de roerende als de onroerende goederen. Er zijn regels over op welke wijze eigendom verkregen wordt: koop, ruil, huur, aanneming, lening, lastgeving en over concrete overeenkomsten die afgesloten kunnen worden, zoals borg, dading, pand,…

Huur en verhuur

De Belgische huurwetgeving bestaat uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van het onroerend goed dat u huurt of verhuurt, dient u te voldoen aan andere toepasselijke regels: woninghuur, handelshuur, gemene huur, sociale huur of pacht.

Of het nu gaat om de huur van een woning of appartement, een opslagruimte, handelsruimte of een landbouwgrond,.. Wij zijn thuis in al deze verschillende toepasselijke wetgevingen.

Wij zorgen voor de invordering van achterstallige huurgelden, de begroting en recuperatie van huurschade, tot zelfs de uithuiszetting van uw huurders die in gebreke blijven te betalen of die overlast aan de buren bezorgen. Misschien heeft u wel te maken met een bezetting ter bede, namelijk iemand die bij u inwoont zonder huurcontract. Ook in dat geval kunnen wij u bijstaan.

Wij helpen uiteraard niet enkel bij juridische discussies voor de rechtbank, maar werken ook proactief door te adviseren bij het beëindigen van een huur of bij het opstellen van huurovereenkomsten.

Bouwrecht

In welke hoedanigheid u ook betrokken bent bij de oprichting, verbouwing of verkoop van een gebouw: het feilloos laten verlopen van een bouw op alle gebieden is vaak een utopie, hoe zeer u als betrokkene ook uw best doet om goede service te leveren aan uw klant en alle werken op elkaar af te stemmen.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Huis & Eigendom, Bouwrecht

Bij het bouwen of verbouwen van woningen worden heel wat bouwactoren betrokken: (onder)aannemers, architecten, ingenieurs,... Bij problemen of gebreken wordt er vaak naar elkaar gekeken en is de vraag wie verantwoordelijk is voor de oorzaak en de omvang van de schade en vooral wie de kosten hiervan zal moeten dragen.

Afhankelijk van heel wat factoren bekijken wij of we best rond de tafel zitten of net snel officiële vaststellingen laten doen door een deskundige, of de rechter in kortgeding moeten vatten?

Moet er opgeleverd worden? Valt de discussie wel onder uw tienjarige aansprakelijkheid? Mogelijks komt uw verzekeraar wel tussen?

Buren

Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Wat wanneer uw buur uw ergste vijand wordt?

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Huis & Eigendom, Buren

Burenhinder kan zeer grote proporties aannemen: gaande van misbruik van overgangen, overhangende takken tot geur -of lawaaihinder,…. Een andere mening of een kleine onbeduidende irritatie kan escaleren tot een hoog oplopende ruzie.

Wij zoeken met u samen eerst naar een duurzame oplossing voor deze problemen door het gesprek aan te gaan, vooraleer ons effectief tot de rechtbank te wenden. Immers zal u nog lang naast elkaar moeten leven en is olie op het vuur in dat geval meestal niet het beste idee.

(Mede)eigendom

Uw rechten als eigenaar van een onroerend goed kunnen beperkt worden, door zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheden. Ook wanneer u een appartement koopt, ontstaat mede-eigendom en doet u niet zomaar wat u wenst.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Huis & Eigendom, (Mede)eigendom

Erfdienstbaarheden zijn lasten die op uw eigendom liggen, zoals recht van overgang, gemene muur, afsluiting van aan elkaar grenzende percelen…. Zij zijn meestal eeuwigdurend en gaan bij de verkoop van de woning mee over naar de nieuwe eigenaar. Het is dus uitermate belangrijk dat een koper hierover correct wordt geïnformeerd.

Bij de aankoop van een appartement wordt u automatisch mede-eigenaar van de gemene delen van dat appartementsgebouw. Verloopt de algemene vergadering niet zoals het moet? Is er discussie over bijdragen of noodzakelijke renovatiewerken? Wij kijken samen met u wat in uw geval de beste oplossing is.

Aansprakelijkheid

Iedereen die schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid, kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Wordt u aansprakelijk gesteld, dan dient u in te staan voor het herstel of de compensatie van de geleden schade.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Huis & Eigendom, Aansprakelijkheid

Niet enkel mensen die doelbewust een fout begaan dienen te vergoeden, maar ook een onvoorzichtigheid of het nalaten om iets te doen zijn voldoende om aansprakelijk te worden gesteld en bijgevolg te moeten vergoeden of herstellen.

Beet jouw hond een voorbijganger op straat? Rijdt uw dochter met haar fiets tegen de auto van de buurman? Laat uw werknemer gereedschap op de vloer van een klant vallen waardoor een tegel breekt?….

Mogelijks bent u hiertegen verzekerd en kunnen we aankloppen bij uw verzekeraar of rechtstreeks bij die van uw tegenpartij? Geen zorgen, wij helpen u bij het lezen en interpreteren van uw polisvoorwaarden.

Leningen

Goede afspraken maken goede vrienden, en vooral wanneer je eraan denkt om geld te lenen aan familie, vrienden of kennissen. Hoe sterk het vertrouwen momenteel ook is, bij het lenen van gelden zet je de afspraken best op papier, want woorden vervliegen, geschriften blijven.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law