Loading...

Dienstenwet

De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 Grondwet, wetten die intussen geïntegreerd zijn in het boek III van het Wetboek Economisch Recht dat op 9 mei 2014 in werking is getreden.

In het kader van deze wetgeving zijn wij als dienstvertrekker verplicht U navolgende informatie te verstrekken.

1. Wie is Lexa bv?
U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van Lexa BV, gevestigd te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Wuustwezelseweg 76, gekend onder ondernemingsnummer BE0779.410.044. U vindt concrete gegevens over onze advocaten en administratief personeel onder ‘ons team’. Al onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Antwerpen en zijn werkzaam in België.

2. Onze dienstverlening
Onze advocaten zijn werkzaam in tal van rechtsdomeinen en verlenen juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging bij onderhandelingen en bij procedures voor de rechtbanken in België, eventueel voor buitenlandse rechtbanken in samenwerking met buitenlandse correspondenten.

De algemene voorwaarden en tarieven die ons kantoor hanteert kan U raadplegen op het kantoor, staan vermeld op de overeenkomsten die afgesloten worden, op de facturen en op deze website.

3. Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u het kantoor bereiken via het contactformulier op deze website en:

- Via post op het adres: Wuustwezelseweg 76, 2990 Loenhout
- Via e-mail op het adres: info@lexalaw.be
- Via telefoon op het nummer: 03/294.40.03

4. Beroepsaansprakelijkheid, beroepsregels en gedragscodes
De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat behorende tot Lexa is verzekerd bij Amlin Europe nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Amstelveen (Nederland), bijkantoor in België gekend onder RPR 0416.056.358 en dit via makelaar Van Breda & Risks, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, dit met uitzondering van eisen ingesteld in de Verenigde Staten of Canada, of vallen onder de wetgeving of rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

De aansprakelijkheid van elke advocaat op ons kantoor blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten van Lexa onderschreven verzekeringspolis.

Onze advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/ Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van haar balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be

Geen van de advocaten van Lexa maakt in het kader van zijn/ haar beroepsuitoefening deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Alle advocaten van ons kantoor zijn bovendien voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balieantwerpen.be - erelonen - klachten.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law