Loading...
Lexa Law

Personen & Families

LEXA Advocaten - Personen & Families
LEXA Advocaten - Personen & Families

Wanneer relaties eindigen komen partners of familieleden soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dit leidt vaak tot emotioneel zwaar beladen situaties, waarin iedereen nood heeft aan duidelijkheid en zekerheid.

Niet enkel dienen er bij een breuk afspraken te worden gemaakt over het verblijf van de kinderen (of de huisdieren) en de school, ook dient er financieel heel wat geregeld te worden: gaande van de kosten voor de kinderen tot de fiscale en sociale voordelen, het huis, de leningen, de goederen, pensioensparen, mogelijks een alimentatie e.d.

Wanneer dat ook nog aandelen van en (familie)bedrijf verdeeld moeten worden moet u kunnen vertrouwen op een grondige begeleiding en de juiste informatie op het juiste moment.

Elke situatie vereist een andere aanpak. Wij luisteren grondig naar uw bezorgdheden, bekijken samen met u de verschillende mogelijkheden en begeleiden u door elk facet van de breuk/ scheiding of de nalatenschap.

Scheiden

Er zijn verschillende manieren om een echtscheiding of relatiebreuk bij wettelijke of feitelijke samenwoonst te regelen. De ene is niet noodzakelijk slechter dan de andere: elke situatie vereist gewoon een andere aanpak.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Personen & Families, Scheiden

In sommige gevallen is de onmiddellijke uitspraak van de echtscheiding noodzakelijk (bv. wanneer de veiligheid van een partner of de kinderen in gedrang is), terwijl in andere gevallen een echtscheiding onderlinge toestemming de beste oplossing is of net de maatregelen voor de kinderen moeten worden afgesplitst van het vermogen (bv. bij een handelszaak).

Scheiden bij onderlinge toestemming kan via een bemiddelaar, door begeleiding van een advocaat of via de notaris. Wanneer er geen algeheel akkoord is, is de bijstand van een advocaat vereist. Dit betekent niet automatisch dat de discussie uitmondt in een vechtscheiding, immers zijn er ook voor de rechtbank nog verschillende mogelijkheden om tot (gedeeltelijke) akkoorden te komen.

De maatregelen voor de kinderen moeten verplicht langs de rechtbank passeren om goedgekeurd te worden. Voor de verdeling van het vermogen bieden wij vervolgens bijstand bij de notaris.

Kinderen

Zijn er kinderen betrokken bij de relatiebreuk of echtscheiding? Dan dient er heel wat te worden geregeld: Waar worden de kinderen ingeschreven, hoe zal de omgangsregeling verlopen? Wordt er een vakantieregeling afgesproken of een specifieke regeling voor met de feestdagen?

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Personen & Families, Kinderen

Elke ouder moet bovendien financieel naar evenredigheid instaan voor de kosten van de kinderen. Er zal dan ook bekeken moeten worden of er een onderhoudsbijdrage betaald wordt, of er met een kindrekening wordt gewerkt, welke verdeelsleutel er komt voor de buitengewone kosten, wie het fiscaal voordeel en de kinderbijslag krijgt…

Er zijn heel veel mogelijkheden en zelfs gevallen waarin de echtscheiding in samenspraak met de boekhouder fiscaal geoptimaliseerd kan worden.

Wij bespreken de verschillende mogelijkheden met u.

Erven

Bij een overlijden hoort een verdeling van de nalatenschap. Wanneer er onenigheid bestaat over de erfenis en deze verdeling niet vrijwillig lukt, moet deze voor de rechtbank worden gevraagd.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Personen & Families, Erven

Wij begeleiden u bij de notaris en voor de rechtbank.

Samen zorgen wij er voor dat eventuele discussies over de interpretatie van testamenten worden uitgeklaard, dat een woning kan worden verkocht wanneer één van de erfgenamen dit zou tegenhouden, dat er een eed moet worden afgelegd wanneer u vermoedt dat bepaalde erfgenamen goederen uit de nalatenschap hebben verborgen...

Wenst u ruzies of discussies te vermijden: tijdens het leven kunnen wij reeds adviseren over bestaande of nog op te maken testamenten, schenkingen, e.d. of bemiddelen over reeds hangende familiediscussies.

Voorlopig bewind

Wordt uw moeder of vader een dagje ouder en hebben zij het moeilijk om hun financiën te regelen of zijn zij ziek en kunnen zij geen beslissingen meer nemen over zichzelf? Kan uw zoon of dochter niet omgaan met de zuur verdiende centen van de familie en dient hij/ zij beschermd te worden? Vertrouwt u uw broer of zus niet die de gelden van uw ouders beheert?

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Personen & Families, Voorlopig bewind

De vrederechter kan op uw vraag een voorlopig bewindvoerder aanstellen die de goederen van de beschermde persoon zal beheren, dan wel in bepaalde gevallen beslissingen mag nemen over de beschermde persoon. Het voorlopig bewind is transparant geregeld en biedt heel wat waarborgen voor de beschermde persoon en diens familie.

Niet alleen begeleiden wij u bij het aanvragen van een voorlopig bewind of het afwijzen ervan, doch ook kunnen wij aangesteld worden als voorlopig bewindvoerder.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law