Loading...
Lexa Law

Ongeval & Misdrijf

LEXA Advocaten - Ongeval & Misdrijf
LEXA Advocaten - Ongeval & Misdrijf

Wij zijn expert in het begeleiden van slachtoffers: zowel slachtoffers in het verkeer als slachtoffer van (on)opzettelijke misdrijven.

Wij werken dagelijks samen met makelaars en verzekeraars om voor onze cliënten hun schadegevallen opgelost te krijgen. Dit gaat van de discussies over de aansprakelijkheid tot en met de volledige afwikkeling van de schade, maar ook de vraag of de verzekeraar al dan niet dient tussen te komen.

Of het nu gaat om een zwakke weggebruiker, arbeids(weg)ongeval of een discussie met de wegbeheerder, het Belgisch bureau, het Gemeenschappelijk Waarborgfonds,… Wij zorgen voor de juridische afwikkeling van alle ongevallen.

Overtredingen

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Reed u te snel of had u een glaasje te veel op? Had u niet het juiste rijbewijs? Was uw voertuig niet gekeurd of te zwaar geladen? Wij staan u bij voor alle overtredingen begaan in het verkeer voor de Politierechtbank en zo nodig voor de Correctionele Rechtbank.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Ongeval & Misdrijf, Overtredingen

Samen kijken wij of de overtreding effectief werd begaan en in bevestigend geval, hoe wij de strafmaat en nadelige gevolgen voor u, uw bedrijf of uw werknemer zoveel mogelijk kunnen beperken.

Misschien kunnen we gaan voor een weekendrijverbod of het rijverbod beperken tot een bepaalde categorie? Mogelijks is het volgen van een bepaalde cursus wel de mogelijkheid bij uitstek om de geldboete of het rijverbod te beperken. Wij overlopen en bekijken met u de verschillende mogelijkheden.

Ongevallen

Bent u slachtoffer van een ongeval? Of het nu gaat om een ongeval als zwakke weggebruiker, arbeids(weg)ongeval of een discussie met de wegbeheerder, het Belgisch bureau, het Gemeenschappelijk Waarborgfonds,... wij zorgen voor de juridische afwikkeling van alle ongevallen en de regeling van uw schade.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Ongeval & Misdrijf, Ongevallen

Bij een ongeval komt heel wat kijken: het voertuig moet worden hersteld of het is een totaal verlies, mogelijks wordt een vervangwagen gehuurd, lichamelijke letsels moeten worden verzorgd, hopelijk zonder maanden van arbeidsongeschiktheid...

Worden de verzekeraars het niet eens over wie in fout was, dan wordt bij ons advies ingewonnen omtrent de slaagkansen van een procedure. Wij geven adviezen in het kader van de objectiviteitsclausule, maar ook al voorafgaandelijk. Wij begeleiden naast de discussie omtrent aansprakelijkheid eveneens bij de afwikkeling van de letselschade.

We bekijken samen vanuit onze ervaring of er een minnelijke medische expertise gevoerd dient te worden, dan wel of er best een gerechtsdeskundige aangesteld wordt voor de graad van de lichamelijke letsels te bepalen.

Op basis van de verslagen van de medische raadsgeneesheren en de indicatieve tabel berekenen wij concreet de schade en onderhandelen wij hierover met uw verzekeraar of die van tegenpartij.

Slachtoffer misdrijf

Bent u slachtoffer van partnergeweld, verkrachting, stalking, slagen en verwondingen, phishing of eender welk ander misdrijf? Wij zorgen er voor dat al uw rechten juridisch worden gevrijwaard, zodat u alle ruimte krijgt voor de verwerking van deze gebeurtenis.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Ongeval & Misdrijf, Slachtoffer misdrijf

Wij maken het verschil voor slachtoffers van misdrijven. Bij zulk een ingrijpende gebeurtenis is empathische begeleiding en vertrouwen noodzakelijk. Een aantal van onze advocaten volgden een specifieke opleiding om slachtoffers van seksueel geweld op te vangen en te begeleiden, om zo de extra noden die hiermee gepaard gaan mee op te kunnen vangen.

Wij staan u bij vanaf de klacht bij de politie tot en met de volledige afhandeling van de eventuele lichamelijke schade, en begeleiden u als slachtoffer bij elke tussenstap. Onze taak stopt niet bij het verkrijgen van een vonnis. Wij wikkelen de hele schade af en begeleiden wanneer nodig ook de uitvoering van het vonnis, dan wel de procedure bij het Slachtofferfonds.

Eerstelijnsbijstand voor makelaars

Bent u makelaar of schadebeheerder en heeft u een vraag met betrekking tot een schadegeval (lichamelijk letsel, BA gezin, tussenkomst verzekeraar…) of een vraag van een verzekerde en wenst u hierover zekerheid of duidelijkheid alvorens verder stappen te ondernemen?

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Ongeval & Misdrijf, Eerstelijnsbijstand voor makelaars

Wij helpen u en uw verzekerden graag verder. en bezorgen u gratis ons eerste bondig advies, zodoende dat u het dossier verder met de nodige kennis kan afronden, een aanstelling in rechtsbijstand kan vragen of uw verzekerde kan inlichten. Neem gerust contact op met ons kantoor, zodat we elkaar beter kunnen leren kennen!

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law