Loading...
Lexa Law

Handel & Onderneming

LEXA Advocaten - Handel & Onderneming
LEXA Advocaten - Handel & Onderneming

Wij weten als geen ander dat er heel wat komt kijken bij ondernemen. We horen vaak dat al het papierwerk mensen boven het hoofd stijgt, hen weerhoudt om hun job effectief te beoefenen of dat het papierwerk net in de vergeetmand terechtkomt. Al dit papierwerk vormt echter de essentie van handel drijven.

Schrijft u niet op tijd facturen uit of volgt u deze niet goed op, zal uw onderneming niet gezond blijven. Protesteert u facturatie van een leverancier niet tijdig, dan kan deze de factuur ondanks betwisting invorderen. Heeft u geen correcte algemene voorwaarden of contracten, zal u bepaalde rechten die u dacht te hebben niet kunnen uitoefenen. Las u - wegens tijdsgebrek - het contract van uw (onder)aannemer niet na, dan zorgt de fout van een derde mogelijks wel tot uw aansprakelijkheid…

Graag zijn wij uw juridische houvast!

Contracten

Om het risico van ondernemen zo klein mogelijk te houden is het werken met sluitende goede contracten essentieel. Omdat elk bedrijf zijn eigenheden heeft, is maatwerk essentieel bij de opmaak van zowel uw contracten als van uw algemene voorwaarden.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Handel & Onderneming, Contracten

Bent u zeker dat uw kleine letters afdwingbaar zijn en dat alles op elkaar is afgestemd?

Wij geven u de nodige informatie en begeleiden u bij al uw (handels-) contracten, gaande van handelshuur tot NDA, franchisecontracten, samenwerkingscontracten, aandeelhoudersovereenkomsten...en de eventuele onderhandelingen hiervan.

Onderhandelingen

Staat u op het punt om belangrijke contracten af te sluiten, maar dienen bepaalde juridische clausules heronderhandeld te worden om uw risico’s te beperken?

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Handel & Onderneming, Onderhandelingen

Wij leveren juridische bijstand bij onderhandelingen tussen u en uw contractspartner, om tot een zo goed mogelijk en een juridisch correct akkoord te komen. Uiteraard gaan wij hierbij steeds pragmatisch te werk.

Het is vooral belangrijk om tot een werkbaar juridisch document te komen, waarbij u bent ingedekt of net de scherpe randen t.a.v. u uit het contract werden gehaald. Niet enkel bij de opstart van samenwerkingen, maar ook wanneer zich problemen voordoen tijdens de samenwerking verlenen wij bijstand om tot oplossingen te komen bij gebreken, discussies tussen verschillende betrokkenen of diens verzekeraars, …

Met goed onderhandelen wordt vaak meer en sneller resultaat bereikt dat door het voeren van een procedure. Zeker wanneer de relatie met uw klant, leverancier of medevennoot essentieel is, is een geslaagde onderhandeling de meest duurzamere oplossing.

Betwistingen

Hoewel al uw contracten erop gericht zijn om goede afspraken te maken, bestaat de kans dat uw contractspartij een bepaalde clausule in de overeenkomst anders invult dan u, dat hij zijn verplichtingen niet nakomt of zelfs bepaalde clausules flagrant schendt.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Handel & Onderneming, Betwistingen

In bepaalde gevallen is procederen de enige juiste weg om tot een oplossing van een geschil te komen. Wij hebben ruime kennis en ervaring en zetten samen met u onze tanden in uw dossier, om de rechtbank ervan te overtuigen om bepaalde gedragingen onmiddellijk te doen stoppen, om een schadevergoeding te krijgen of net om deze af te wenden.

Wij begeleiden u hierbij in elke stap en zorgen dat u op elk moment begrijpt wat de kansen en de mogelijke consequenties zijn van het hangende geschil, waarbij we het kosten/baten verhaal niet uit het oog verliezen.

Incasso

Een stipte en kordate opvolging van betalingen is belangrijk voor een gezonde onderneming en werpt snel zijn vruchten af. Wij bekijken samen met u uw invorderingsstrategie en zetten deze mee op punt.

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Handel & Onderneming, Incasso

Wanneer uw facturen onbetaald blijven, zetten wij hier graag onze schouders onder. Wij zenden steeds eerst een aanmaning, waarna wij het factuur gerechtelijk of via de gerechtsdeurwaarder zullen gaan invorderen.

Wij kiezen hierbij steeds voor de meest efficiënte, snelle en goedkope oplossing en bekijken samen met u of extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld bewarend of uitvoerend beslag opportuun zijn.

Vraag naar onze speciale tarieven voor niet betwiste facturen, waarbij het uitgangspunt is dat de hoofdsom steeds aan u als klant toekomt.

Bedrijf in problemen

Verschillende redenen of tegenslagen kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf of dat van uw klant (tijdelijk) in woelig financieel water terecht komt: klanten betalen niet tijdig, een belangrijk contract mislukt, een jarenlange grote samenwerking springt af…

LEXA Advocaten en bemiddelaars voor Handel & Onderneming, Bedrijf in problemen

Mogelijks bieden de procedure gerechtelijke reorganisatie, een vereffening of een faillissement oplossingen.

Hierbij bekijken wij samen met u de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheden en eventuele gevolgen op uw privéterrein, zodat u een totaal plaatje heeft van de gevolgen die bepaalde belangrijke beslissingen met zich mee zullen brengen.

Wij zorgen evenzeer voor de aangiftes van schuldvordering bij faillissementen e.d. en bekijken of wij uw goederen of schuldvorderingen nog kunnen recupereren bij faillisement of gerechtelijke reorganisatie van uw klant.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law