Loading...

Blog

Wat moeten jij of je buren vanaf 1 september 2021 van elkaar tolereren?

Niet alleen is 1 september voor velen de start van het nieuwe schooljaar.

Vanaf 1 september 2021 mag je in principe ook de tuin van je buren binnen om je bal of je huisdier te gaan zoeken.

Vanaf vandaag treedt namelijk het nieuwe goederenrecht in werking.

Waarom er plots nieuwe regels omtrent goederenrecht worden geïntroduceerd? De huidige regels dateren nog van 1804 en zijn niet aangepast aan de moderne tijd...

Niet alleen werden de topics rond nabuurschap (burenhinder, mandeligheid, afstand, erfdienstbaarheden) gewijzigd en samengebracht in een afzonderlijk onderdeel “Burenrecht”. Ook de zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, recht van erfpacht en opstalrecht werden in een modern jasje gestoken.

01.09.2021

Vind ons
op sociale media

Wat moeten jij of je buren vanaf 1 september 2021 van elkaar tolereren?

Wat houden de wijzigingen in het goederenrecht nu concreet in?

Vanaf 1 september 2021 heb je het recht om je bal of huisdier te gaan halen, op voorwaarde dat die daar per ongeluk terechtkwam. Even de bal over de haag trappen om er te kunnen rondkijken, mag dus niet. Uiteraard moet je je gezond verstand gebruiken. Is de buur thuis, dan bel je eerst even aan. Is hij niet thuis, dan mag je even snel de tuin in en uit. Ook het zogeheten ladderrecht wordt vanaf 1 september 2021 uitgebreid. Tot nu toe was het zo dat je het recht had om bij het snoeien van de haag of het schoonmaken van de dakgoot ook even in de tuin van de buren mocht gaan om daar je ladder te zetten. Dat wordt nu uitgebreid tot bouwwerken.

Concreet kan je dus de tuin van de buren gebruiken om er bijvoorbeeld een stelling of een kraan te plaatsen om iets op jouw grond te bouwen, als je zelf niet de ruimte hebt om dat te plaatsen. Uiteraard moet je de buren op voorhand verwittigen en het moet ook gebeuren op de manier die het minste schade toebrengt aan het naburige perceel. Maar je buren kunnen zich er wel tegen verzetten als ze een goede motivatie hebben, bijvoorbeeld als ze dat stukje grond zelf nodig hebben voor bouwwerken, of als je eigenlijk via je eigen perceel ook aan de verbouwing kan. Bovendien kunnen de buren een schadevergoeding vragen voor de hinder.

Tenslotte mogen ook wandelaars vanaf 1 september 2021 over onbebouwde en onbewerkte privépercelen wandelen. Als er echter een bordje bij staat dat de toegang verboden is of als de percelen omheind zijn, mag je er niet over. De eigenaar van het betreden perceel kan voor de vrederechter enkel een vergoeding vorderen indien hij aantoont dat hij door dit gebruik schade heeft geleden. Eveneens kan hij vragen dat het gebruik ophoudt.

Ik hoor jullie al luidop denken: Zullen deze regels niet misbruikt worden om eens bij de buren te gaan gluren? Volgens ons niet.

Misbruiken zullen gesanctioneerd worden: met opzet de bal over de haag trappen om vervolgens nieuwsgierig te gaan rondneuzen in de tuin van de buren kan niet door de beugel.

Lauranne van Daele


Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law