Loading...

Blog

Geflitst? Wat nu?!

De Federale wegpolitie houdt sinds deze ochtend een nieuwe flitsmarathon en voert gedurende 24uur intensief snelheidscontroles uit.

Ben je de controles toch uit het oog verloren? Dan weet je uiteraard graag wat je te wachten staat.

In principe komt het er op neer dat de geldboetes voor (snelheids)overtredingen stijgen naar gelang het risico op ongevallen stijgt. Zo hangen de sancties onder meer af van hoe snel je reed en waar de overtreding gebeurde.

08.10.2019

Vind ons
op sociale media

Geflitst? Wat nu?!

Er wordt namelijk een verschil gemaakt of de overtreding werd begaan binnen de bebouwde kom (+ zone 30, schoolomgeving of woonerf), dan wel buiten de bebouwde kom. De sancties kunnen worden samengevat als volgt:

Snelheidsoverschrijding binnen de bebouwde kom, in een zone 30 of schoolomgeving:

  • 0 tot 10 km/u 53 €
  • +10 tot 20 km/u 53 € + 11 € per bijkomende km boven de 10 km/u.
  • Indien je voor de rechtbank moet verschijnen: tussen 80 € en 4.000 €
  • +20 tot 30 km/u 53 € + 11 € per bijkomende km boven de 10 km/u. Indien je voor de rechtbank moet verschijnen: tussen 80 € en 4.000 € en mogelijks verval van het recht tot sturen tussen 8 dagen en 5 jaar
  • +30 km/u Rechtbank: tussen 80 € en 4.000 € en verplicht verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar

Snelheidsoverschrijding op andere wegen:

  • 0 tot 10 km/u 53 € +10 tot 30 km/u 53 € + 6 € per bijkomende km boven de 10 km/u. Indien je voor de rechtbank moet verschijnen: tussen 80 € en 4.000 €
  • +30 tot 40 km/u 53 € + 6 € per bijkomende km boven de 10 km/u. Indien je voor de rechtbank moet verschijnen: tussen 80 € en 4.000 € en mogelijks verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar
  • +40 km/u Rechtbank: tussen 80 € en 4.000 € en verplicht verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar

Reed je 0 tot 30km/u te snel in de bebouwde kom of 0 tot 40km/u te snel op een andere weg, dan zal je hoogstwaarschijnlijk een minnelijke schikking ontvangen van de politie conform hoger vermelde bedragen. (Het is steeds mogelijk dat het parket je toch dagvaardt voor de Politierechtbank).

Van zodra je in de bebouwde kom 30 km/u te snel reed of op andere wegen 40 km/u te snel, zal in principe steeds een dagvaarding volgen. Krijg je een dagvaarding in de bus? Oók over een snelheidsovertreding valt altijd iets te zeggen: kan de overtreding op zich niet worden betwist, dan kunnen mogelijks de specifieke omstandigheden waarin de overtreding werd begaan in jouw voordeel spreken. Misschien heb jij jouw rijbewijs nodig voor het werk en verkies je een weekendrijverbod?

Contacteer ons voor meer informatie wanneer de flitsmarathon toch aan uw aandacht was ontsnapt.

Evelien Meyvis

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law