Loading...

Blog

De tolerantiemarge wordt afgeschaft: Hardrijders zullen vanaf nu sneller beboet worden

Justitieminister Vincent Van Quickenborne heeft van een betere verkeersveiligheid een topprioriteit gemaakt gelet op het stijgend aantal verkeersdoden in ons land het afgelopen jaar.

Zo zullen Wegpiraten in de toekomst sneller beboet worden. De minister wil nl. af van de tolerantiemarges die sommige parketten hanteren bij het flitsen, waardoor de politie vaak milder is dan de wet voorziet.

Om de te verwachte toename aan verkeersboetes te verwerken, wordt er alvast een extra parket opgericht.

12.08.2021

Vind ons
op sociale media

De tolerantiemarge wordt afgeschaft: Hardrijders zullen vanaf nu sneller beboet worden

Wat wordt er bedoeld met tolerantiemarge?

Om te verhinderen dat parketten compleet overstelpt geraakten met grote aantallen verkeersboetes, wordt er vandaag op autosnelwegen soms pas effectief geflitst vanaf 130 of 140km/u. Dat moest er voor zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar bleef voor het behandelen van ernstige verkeersovertredingen, zoals alcohol en drugs achter het stuur.

Een tolerantiemarge bepaalt dus een zekere snelheidsdrempel voor het opstellen van een proces-verbaal. Zodra je die snelheidsdrempel overschrijdt, stelt de politie een proces-verbaal op.

Deze marge wordt onderling bepaald door het openbaar ministerie en de politiediensten. We weten niet welke de marges zijn die concreet werden afgesproken doch kan deze echter heel wat afwijken van de toegelaten snelheidslimiet.

Tolerantiemarges verschillen ook naargelang de regio. In Brussel bijvoorbeeld wordt er soms pas vanaf 74 kilometer per uur geflitst in een zone 30.

Dit zal binnenkort dus niet meer aan de orde zijn met de afschaffing van de tolerantiemarge: te snel is te snel, en dit geldt voor heel België. Indien je dus te snel rijdt in West-Vlaanderen of in Brussel bijvoorbeeld, zal je vanaf nu net dezelfde gevolgen dragen als in Limburg.

Zal je dan al beboet worden bij 1 km per uur te snel zoals we in sommige kranten lezen?

Nee dat niet, omdat de technische foutenmarge voor flitscamera’s dus wel nog blijft behouden. Het is enkel de tolerantiemarge, zoals hierboven besproken, die afgeschaft wordt.

De technische foutenmarge van snelheidscamera’s dient er om technische fouten van het meettoestel op te vangen aangezien de toestellen niet met honderd procent accuraatheid meten.

De technische foutenmarge bedraagt zes kilometer per uur indien je maximaal honderd kilometer per uur mag rijden. Rij je meer dan honderd kilometer per uur? Dan bedraagt de marge zes procent op de toegelaten snelheid.

Wanneer U dus straks te snel rijdt zal dit sneller een boete opleveren maar zolang u dus geen 6 km per uur sneller rijdt dan de snelheidslimiet, is er niks aan de hand. 

Toch geflitst? Lees hier welke boete of sanctie je kan verwachten.

Oprichting nieuw parket vóór einde dit jaar

Omdat hardrijders strenger aangepakt zullen worden, verwacht de regering binnenkort een toestroom aan verkeersboetes. Justitie wordt daarom uitgebreid met een bijkomend parket, onder leiding van een procureur met nationale bevoegdheid: het centraal parket voor de verkeersveiligheid.

Het nieuwe parket wordt bevoegd voor de afhandeling van de onmiddellijke inningen, die 80 procent van de verkeersboetes uitmaken. Dit parket zal ook instaan voor de betwistingen: als u beweert dat u te snel reed omdat uw hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis moest, oordeelt straks dit parket of uw boete terecht was.

Ook Belgen die in het buitenland geflitst werden, zullen via het centraal parket de rekening krijgen. Deze dossiers blijven nu bij sommige parketten noodgedwongen liggen. Omgekeerd zullen ook buitenlandse hardrijders opgespoord worden.

Complexe dossiers zoals aanrijdingen door dronken chauffeurs of ongevallen met vluchtmisdrijf, blijven de verantwoordelijkheid van de lokale parketten.

Lauranne van Daele

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law