Loading...

Blog

Hoe worden mijn lichamelijke letsels vergoed na een verkeersongeval?

Geraakte je licht of zwaar gewond bij een verkeersongeval? Dan wil je – los van een spoedig en volledig herstel- ook dat de schadevergoeding voor jouw lichamelijke letsels op korte termijn wordt geregeld.

Bij de afwikkeling van lichamelijke letsels na verkeersongevallen (en zeker de blijvende letsels) komen verschillende aspecten kijken, die in 3 grote luiken op te splitsen zijn:

Zo stelt zich vaak eerst de vraag naar de aansprakelijkheid (wie is in fout?) (1); Jouw letsels moeten door één of meerdere artsen worden vastgesteld en geraamd (2), om vervolgens te worden becijferd (3). Lees hier meer:

18.11.2022

Vind ons
op sociale media

Vergoeding lichamelijke letsels na verkeersongeval

1. Aanwijzen van de partij die in fout is

Belangrijk is dat een verantwoordelijke wordt aangewezen voor wat er is gebeurd, of dit nu opzettelijk gebeurde of niet.

Het is namelijk doorgaans de aansprakelijke voor het ongeval, of zijn/ haar verzekeraar die tot betaling van de schade moet overgaan.

De vaststelling van de aansprakelijkheid kan als volgt gebeuren:

  • Wanneer er geen discussie is, kan de aansprakelijkheid tussen verzekeringsmaatschappijen onderling worden geregeld.
  • Indien het Openbaar Ministerie van oordeel is dat ook een straf moet worden opgelegd voor de verantwoordelijke, wordt er gedagvaard voor een strafrechtbank (de politierechtbank of Correctionele Rechtbank);
  • Blijft er discussie over de fout bestaan en komt het Openbaar Ministerie niet tussen, wordt een procedure voor de politierechtbank opgestart.

Het aanwijzen van diegene die in fout is, is echter geen noodzakelijke eerste stap bij verkeersongevallen.

Zo zijn er een aantal wettelijke schadevergoedingsregelingen, die automatisch in werking treden, ook al staat de fout van een andere partij (nog) niet vast.

Bijvoorbeeld zal een zwakke weggebruiker (vb. voetganger, fietser) die slachtoffer wordt van een ongeval met een motorvoertuig, automatisch bij de verzekeraar van elk betrokken motorvoertuig schadevergoeding kunnen vragen voor de lichamelijke letsels, ook al beging hij/ zij zelf een fout.

2. Hoe wordt mijn schade vastgesteld?

Vooraleer er effectief becijferd kan worden hoeveel jouw schade in euro’s bedraagt, dient de schade te worden vastgesteld door een arts.

In de meeste gevallen zal bij een verkeersongeval de verzekeraar van de aansprakelijke partij een raadsarts aanstellen, die een verslag zal opmaken met zijn bevindingen.

Ben je het eens met de bevindingen van deze arts, dan kan op basis van dit verslag worden gerekend.

Ben je het hiermee niet eens of twijfel je of jouw letsels wel correct zijn weergegeven? Dan kan op jouw vraag via de eigen rechtsbijstandsverzekering een raadsgeneesheer aangesteld worden. Komen uw raadsgeneesheer en die van tegenmaatschappij tot een akkoord over de verschillende schadeposten, dan wordt dit verslag als basis genomen om te gaan rekenen.

Komen de twee artsen er niet uit, dan wordt een minnelijke medische expertise opgestart, waarbij een derde arts wordt aangesteld, of kan via de rechtbank om de aanstelling van een gerechtsdeskundige worden verzocht. Hiervoor hoeven de vorige stappen niet noodzakelijk te worden afgewacht.

Verkeersongeval zwaar gewond
Verkeersongeval vergoeding schade

3. Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen? Berekening van de schade op basis van de indicatieve tabel

Slachtoffers wensen niet liever dan terug gezet te worden in de positie van voor het ongeval en niet meer de last te ervaren die ze hebben.

Omdat dat bij blijvende letsels niet mogelijk is, wordt er getracht om een zo correct mogelijke financiële compensatie te voorzien. Welke bedragen worden op welke schadeposten geplakt? Pijn en beperkingen zijn natuurlijk voor iedereen anders.

Om hier toch meer eenduidigheid in te trachten te bekomen, werd een tabel opgemaakt met daarin vaste vergoedingen die als leidraad dienen om letselschades te becijferen. Deze handleiding heet ‘de indicatieve tabel’ en wordt elke 4 jaar geüpdatet.

‘Indicatief’ omdat het geen bindende tabel is maar wel richtinggevend. Schades die nu afgewikkeld worden, gebeuren aan de hand van de indicatieve tabel van 2020.

De tabel tracht het slachtoffer op alle punten te vergoeden, zoals onder meer een schadevergoeding voor het overgehouden litteken, voor het niet kunnen werken, voor de geleden pijn en zelfs voor het gebrek aan bijdrage in het huishouden, het eventueel verlies van een schooljaar, enzovoort.

Daarbij hangt het af van welke lichamelijke letsels u juist heeft, welke schadeberekening wij zullen hanteren: er kan bij blijvende schades worden gewerkt met vaste vergoedingen, kapitalisaties of maandelijkse rentes, afhankelijk van wat best bij u en de opgelopen verwondingen past.

4. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan heeft u vrije keuze van advocaat, betaald door uw verzekeraar

Onze ervaring in de praktijk leert dat de meeste slachtoffers van een verkeersongeval niet weten op welke vergoeding zij recht hebben en vaak in de discussies tussen verzekeringsmaatschappijen door het bos de bomen niet meer zien.

Bij het afsluiten van uw autoverzekering of familiale verzekering, kan je een aanvullende polis rechtsbijstand afsluiten. Mogelijks heb je een algemene rechtsbijstandspolis?

In dat geval heb je recht op bijstand van een advocaat voor de juridische en cijfermatige afwikkeling van de lichamelijke schade en waar nodig een raadsgeneesheer, die u medisch bijstaat. Alle kosten van de vaststelling van de schade (MME of gerechtsdeskundig onderzoek), net als de procedurekosten worden in dat geval door uw verzekeraar gedragen.

De keuze van arts en advocaat is vrij. U mag zelf aangeven door wie u bijgestaan wil worden.

Duurt de afwikkeling van uw verkeersongeval te lang? Loop de communicatie stroef? Weet u niet of de becijfering van uw lichamelijke schade wel correct gebeurt en of u krijgt waar u recht op heeft? Wij begeleiden u door de afwikkeling van uw verkeersongeval en doen alles voor een correcte vergoeding van de door u geleden schade.

Lexa Law
Lexa Law

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law