Loading...

Blog

Rijden onder invloed van alcohol: wat wordt mijn straf?

Een (of meerdere) glaasjes drinken is gezellig; zeker tijdens de feestdagen hoort het voor velen bij het samenzijn met vrienden en familie.

Bespreek op voorhand wie bob zal zijn als je met de wagen bent of laat je rijden, want rijden onder invloed van alcohol is niet enkel gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor alle anderen die zich op dat ogenblik in het verkeer bevinden.

29.12.2023

Vind ons
op sociale media

Rijden onder invloed van alcohol: wat wordt mijn straf?

Hoeveel mag ik drinken als ik rijd?

In de volksmond hoor je vaak dat vrouwen 2 glaasjes mogen drinken en nog mogen rijden en dat mannen er zelfs 3 zouden mogen drinken. Pas op met deze algemeenheden, want of je strafbaar bent of niet hangt niet enkel af van hoeveel je drinkt, maar ook van verschillende externe omstandigheden zoals je leeftijd, wat je gegeten hebt, …

De Wegverkeerswet bepaalt dat het niet is toegelaten om een voertuig te besturen op een openbare plaats met een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (i.g.v. een ademtest) of een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 promille in het bloed (i.g.v. een bloedanalyse).

Zodra je alcoholpercentage wordt getest en je ademt een hoger alcoholgehalte uit, ben je dus strafbaar. Er hangt op dat ogenblik een geldboete boven je hoofd van 1.600,00 € en een rijverbod van minimum 8 dagen.

Alcoholintoxicatie versus dronkenschap

Maar hiermee is de kous niet af. De wet maakt namelijk een onderscheid tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap.

Alcoholintoxicatie is de louter objectieve vaststelling bij het blazen dat er teveel alcohol in je bloed zit. De politie kan echter ook subjectief vaststellen dat je niet gewoon teveel alcohol in je bloed hebt, maar dat je ook effectief ‘zat’ bent.

De politie stelt dit feitelijk vast door een opsomming te maken van je houding op het ogenblik dat je wordt tegengehouden: zijn je ogen bloeddoorlopen? Ruik je naar alcohol? Heb je gebraakt? Draag je je kleren slordig? Hoe is je oriëntatie naar tijd en ruimte (weet je wat er gebeurt is en waar je bent), kan je nog recht lopen? …

Is het antwoord op de meeste van deze vragen niet goed, dan zal de politie en ook de rechtbank tot het oordeel kunnen komen dat je niet enkel geïntoxiceerd bent maar ook dronken.

In dit geval zal de bestraffing hoger liggen, wat natuurlijk niet dient te verwonderen, aangezien het risico op ongevallen in dat geval aanzienlijk stijgt.

Ben je geïntoxiceerd, dan ben je niet noodzakelijk dronken; maar ben je dronken dan ben je zoieso ook geïntoxiceerd.

Bestempeld men jouw alcoholintoxicatie als dronkenschap, dan zal je dienen te verschijnen voor de rechtbank. De minimumgeldboete bedraagt 1.600,00 € en het rijverbod bedraagt minimaal 1 maand.

Deze regels zijn niet alleen van toepassing bij het besturen van voertuigen, maar ook bij het besturen van een ander voortbewegingstoestel, zoals een fiets, step, skateboard, ….

De extra mogelijkheden van de rechtbank: alcoholslot, examens en een beveiligingsmaatregel

Of je nu geïntoxiceerd of dronken gereden hebt: de rechtbank beschikt bovenop de geldboete en het rijverbod over bijkomende mogelijkheden om jou als bestuurder te bestraffen.

  1. Zodra je een alcoholpercentage blaast dat hoger ligt dan 0.78 mg/l is de rechter verplicht om een alcoholslot op te leggen voor een periode van 1 tot 3 jaar. Dit betekent concreet dat je gedurende deze periode alleen maar mag rijden met een voertuig, waarin een alcoholslot bevestigd is. Enkel indien bijzondere omstandigheden worden aangetoond, kan de rechtbank motiveren om hiervan af te wijken.
  2. De rechtbank kan ook het terugkrijgen van je rijbewijs afhankelijk maken van het behalen van examens en het ondergaan van onderzoeken: theoretisch rijexamen, praktisch rijexamen, geneeskundig onderzoek en psychologisch onderzoek. Veroorzaakte je een ongeval met gewonden onder invloed van alcoholpercentage van 0.35 mg/l? Dan is de rechter verplicht de 4 examens op te leggen. Had je op het ogenblik van de overtreding nog niet twee jaar je rijbewijs? Dan zal je verplicht je theoretisch of praktisch rijexamen opnieuw moeten behalen.
  3. De rechtbank kan zich tot slot ook de vraag stellen of je wel rijbekwaam bent. Als de rechtbank van mening is dat je aan een alcoholverslaving lijdt, kan zij als beveiligingsmaatregel jouw rijbewijs voor onbepaalde duur intrekken.

Natuurlijk zal de bestraffing van vele elementen afhangen: heb je nog een blanco strafregister of val je onder de regels van de herhaling? Wat zijn de omstandigheden van de overtreding? ..

Maak een verschil voor de rechtbank

Er is heel wat mogelijk om je goed te verdedigen voor de rechtbank: mogelijks kan de dronkenschap betwist worden, zodoende dat je enkel voor intoxicatie wordt bestraft? Wist je dat de kosten voor een alcoholslot in mindering kunnen worden gebracht van je geldboete,...

Mits de juiste voorbereiding en bijstand van een specialist kan er dus voor de rechtbank een groot verschil voor jou worden gemaakt. Je hebt via jouw rechtsbijstandsverzekering recht op bijstand van een advocaat naar keuze, ook al ben je in fout.

Lexa Law
Lexa Law

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law